Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.09.2007
Дата публікації 11.09.2007 10:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Олександрівський райагрохім"
Юридична адреса* 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24
Керівник* Хоронько Володимир Олексійович - Голова правління. Тел: 8026921124
E-mail* rajagrohim@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На загальних зборах акціонерів 10.09.07р. було:
Звільнено:
-Члена правління Горбатенко Віктора Миколайовича, паспорт серія ВА № 057866 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 31.01.1996р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 2,9%. Перебував на посаді протягом 9 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
-Члена правління Чепурченко Сергій Олексійович, паспорт серія ВС № 254012 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 18.04.2000р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Перебував на посаді протягом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління ВАТ «Олександрівський райагрохім» Хоронько Володимир Олексійович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Хоронько Володимир Олексійович