Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 09.08.2010
Дата публікації 09.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Олександрівський райагрохім"
Юридична адреса* 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24
Керівник* Хоронько Володимир Олексійович - Голова правління. Тел: 8026921124
E-mail* rajagrohim@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про зміну власників, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій Відкрите акціонерне товариство “"Олександрівський райагрохім"”Код ЄДРПОУ емітента: 05488265 Місцезнаходження емітента: 84000 Україна, Донецька обл, смт. Олександрівка, вул. Миру, 24
Дата вчинення дії (дата отримання повідомлення емітентом від реєстратора): 09 серпня 2010р.
Внесено зміни до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Олександрівський райагрохім” у зв’язку з чим:
- пакет акцій, що належить фізичної особі, збільшився і становить 800794 шт. голосуючих акцій (74,56% статутного капіталу). Розмір пакета акцій власника до збільшення становив 620193 шт. (57,74% статутного капіталу).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Хоронько Володимир Олексійович