Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2011
Дата публікації 21.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Олександрівський Райагрохім"
Юридична адреса* 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24
Керівник* Хоронько Володимир Олексійович - Директор. Тел: 0626921124
E-mail* rajagrohim@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення звільнити Голову правління Хоронько Володимир Олексійовича, паспорт ВК 433589, виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 22.11.2007р. Хоронько В.О. належить 800794 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 74,5588% статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді протягом 13 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення призначити директором ПрАТ «Олександрівський Райагрохім» Хоронько Валодимира Олексійовича, паспорт ВК 433359 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області 22.11.2007р.,який володіє 800794 шт. простих іменних акцій, що складає 74,5588 % в статутному капіталі емітента. Термін повноважень директора необмежений. Раніше займав посади: завідуючий ремонтної майстерні Олександрівської «Сільгоспхімія», начальник механізовано загону Олександрівської «Сільгоспхімія», голова Олександрівської «Райгоспхімія», голова правління ВАТ «Олександрівський Райагрохім». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення звільнити Члена правління Мальцеву Наталю Костянтинівну, паспорт ВС 091365, виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 29.12.1999р. Мальцевій Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді протягом 16 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення звільнити Члена правління Бурлай Людмили Степанівни, паспорт ВС 233168, виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 17.03.2000р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді протягом 4 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення звільнити Голову спостережної ради Трицавого Анатолія Івановича, паспорт ВС 254107 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 25.04.2000р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення призначити на посаду Голову наглядової ради Мальцеву Наталю Констянтинівну, паспорт ВС 091365 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 29.12.1999 р. Мальцевій Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного капіталу Товариства. Раніше займала посади: головний бухгалтер Олександрівської «Сільгоспхімія», головний бухгалтер ВАТ «Олександрівський Райагрохім». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення звільнити Члена спостережної ради Немченко Валерії Віталіївни, паспорт ВА 057273 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 22.08.1995 р.,яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення призначити на посаду Члена наглядової ради Трицавого Анатолія Івановича, паспорт ВС 254107 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 25.04.2000 р., який не є акціонером ПрАТ «Олександрівський Райагрохім». Раніше займав посади: водій Олександрівської «Сільгоспхімія», водій ВАТ «Олександрівський Райагрохім». Протягом своєї діяльності працював водієм ВАТ «Олександрівський Райагрохім». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення звільнити Члена спостережної ради Гринько Марію Петрівну, паспорт ВС 091235 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 21.12.1999р.,яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення призначити на посаду Члена наглядової ради Бурлай Людмилу Степанівну , паспорт ВС 233168 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 17.03.2000 р., який не є акціонером ПрАТ «Олександрівський Райагрохім». Раніше займала посади: головний бухгалтер ВАТ «Райавтодор», головний економіст ВАТ «Олександрівський Райагрохім». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення звільнити Голову ревізійної комісії Голубєва Віктора Юрійовича, паспорт ВВ 715482 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 26.02.1999р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 20.04.2011 р. прийнято рішення призначити на посаду Ревізора Рябову Наталю Зотіївну, паспорт ВА 393184 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 15.11.1996 р., яка не є акціонером ПрАТ «Олександрівський Райагрохім». Раніше займала посади: бухгалтер КСП «Б.Хмельницького», заступник головного бухгалтера ВАТ «Олександрівський Райагрохім». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Хоронько Володимир Олексійович