Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.03.2013
Дата публікації 26.03.2013 14:57:15
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Олександрівський Райагрохім"
Юридична адреса* 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24
Керівник* Хоронько Володимир Олексійович - Директор. Тел: 0626921124
E-mail* rajagrohim@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно наказу № 3 від 25.03.2013р. звільнено Головного бухгалтера Мальцеву Наталю Констянтинівну, паспорт ВС 091365 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 29.12.1999 р. Мальцевій Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді протягом 28 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Згідно наказу № 4 від 25.03.2013р. призначено Головним бухгалтером Чеботарьову Олену Олександрівну, паспорт ВА 760832 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області 17.09.1997р.,яка не є акціонером товариства. Термін повноважень головного бухгалтера необмежений. Раніше займала посади: Приватне підприємство "РіФ"- продавець; магазин "Еліта"- продавець;АТ "Райфайзен Банк Аваль"- касир, економіст першої категорії, провідний економіст Олександрівського відділення; ПрАТ "Олександрівський Райагрохім"-головний економіст, в.о. головного бухгалтера.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Хоронько Володимир Олексійович