Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.09.2008
Дата публікації 12.09.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Олександрівський райагрохім"
Юридична адреса* 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24
Керівник* Хоронько Володимир Олексійович - Голова правління. Тел: 8026921124
E-mail* rajagrohim@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На загальних зборах акціонерів протокол № 1 від 11.09.08р прийнято рішення залишити правління у складі 3 осіб, обрати спостережну раду та ревізійну комісію у складі 3 осіб. У зв’язку з чим ЗВІЛЬНЕНІ за власним бажанням:
Голова спостережної ради Макаренко Олексiй Михайлович, паспорт ВА № 057880 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 02.02.1996р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3,2699%. Перебував на посаді протягом 10 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член спостережної ради Гасiца Свiтлана Iванiвна, паспорт ВА № 057702 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 25.12.1995р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,9807%. Перебувала на посаді протягом 10 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член спостережної ради Голубєв Вiктор Юрiйович, паспорт ВВ № 715482 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 26.02.1999р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,7956%. Перебувала на посаді протягом 10 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Голова ревiзiйної комiсiї Гайлiс Iрина Леонiдiвна, паспорт ВС № 560427 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 13.12.2000р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,9741%. Перебувала на посаді протягом 10 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНІ:
Голова спостережної ради Трицавий Анатолій Іванович, паспорт ВС № 254107 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 25.04.2000р., володіє 8385 шт. простих іменних акцій, що складає 0,7807% в статутному капіталі емітента. Призначається на 5 років. Протягом своєї діяльності працював водієм ВАТ «Олександрівський Райагрохім». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член спостережної ради Немченко Валерія Вітальєвна, паспорт ВА № 057273 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 22.08.1995р., володіє 3459 шт. простих іменних акцій, що складає 0,3221% в статутному капіталі емітента. Призначається на 5 років. Інформації про попередні посади не маємо. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член спостережної ради Гринько Марія Петрівна, паспорт ВС № 091235 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 21.12.1999р.., володіє 3189 шт. простих іменних акцій, що складає 0,2969% в статутному капіталі емітента. Призначається на 5 років. Інформації про попередні посади не маємо. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Голова ревiзiйної комiсiї Голубєв Вiктор Юрiйович, паспорт ВВ № 715482 виданий Олександрівським РВ УМВС України у Донецькій області 26.02.1999р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента володіє 8385 шт. простих іменних акцій, що складає 0,7956%. в статутному капіталі емітента. Призначається на 5 років. Протягом своєї діяльності працював механізатором ВАТ «Олександрівський Райагрохім». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Хоронько Володимир Олексійович