Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


14.01.2009

Постанова № 38 - ДО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Донецьке ТУ


ПОСТАНОВА № 38 - ДО

м.Донецьк

2009-01-14

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Комісія) – заступник начальника Донецького територіального управління Комісії – начальник віділу корпоративних фінансів та нагляду за суб’єктами інфраструктури фондового ринку - Гаркавий Василь Гаврилович, діючий на підставі доручення № 01/09 від 08.01.09, на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 38-ДО від 14.01.09. у відношенні ВАТ «Олександрійський Райагрохім» (місцезнаходження: 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, с.м.т. Олександрівка, вул. Миру, 24, код за ЄДРПОУ 05488265).

ВСТАНОВИВ:

Товариством несвоєчасно (вх. № 2974 від 28.05.08р.) надана копія протоколу загальних зборів акціонерів емітента від 10.09.07р., на яких затверджено результати діяльності емітента за 2006 рік у відповідності з вимогами п.6 гл.7 розділу V “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Комісії від 19.12.06. №1591. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджується: • актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 38-ДО від 14.01.09. Обставин, що пом’якшують відповідальність юридичної особи: не встановлено Обставин, що обтяжують відповідальність юридичної особи: не встановлено. Враховуючи вищезазначене, п.5 ст.8, ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п.6 розділу II, п.1, п. 4 розділу VII, п.1.5 розділу XVII “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07. №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери до ВАТ «Олександрійський Райагрохім» застосувати санкцію у вигляді попередження. 2. Дану постанову довести до відома особі, щодо якої її винесено. Постанова може бути оскаржена до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення цієї постанови або суду у встановленому законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії